Besøg vores fem botilbud og vores aktivitets- og samværstilbud.

På Sødisbakke arbejder vi med tilgangen 'Gentle Teaching'. Det betyder, at vi har fokus på at give vores beboere medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv, så de kan føle sig trygge, værdsat og inkluderet. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for et godt liv, der understøtter den enkelte beboers behov.

Gentle Teaching Sødisbakke

Stilling som områdechef er vakant

Frem til ansættelse af ny områdechef, vil virksomhedsledelsen i Specialsektoren Martin Bjørn Jensen og Dorte Juul Hansen forestå denne.

Der forventes en proces således, at der kan ansættes en ny områdechef pr. 1. april 2023.