Velkommen til Sødisbakke

Et specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Besøg vores fem botilbud og vores aktivitets- og samværstilbud nedenfor.

Skovbo 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Botilbuddet består af følgende afdelinger

Bakkebo, Sødisbakke 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en dom, eller risiko for at begå kriminalitet.

Tilbuddet består af følgende afdelinger:

Tårnly, Sødisbakke 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet består af følgende afdelinger:

Bøgedal, Sødisbakke 

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet består af følgende afdelinger

Kastanien, Sødisbakke

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med komplekse udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet består af følgende afdelinger

Aktivitets- og Samværstilbud

 

Aktivitets- og Samværstilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet råder over følgende afdelinger:

Koncert med orkester fra Ungarn
  • På Sødisbakke skød vi ugen i gang med højt humør, da vi fik besøg af den Ungarske folkemusikgruppe Lakatos Gypsy Dance Group.

I vores Mediebibliotek kan du finde Sødisbakkes egne podcasts, dokumentarfilm og publikationer om det specialpædagogiske arbejde.

På Sødisbakke arbejder vi med tilgangen 'Gentle Teaching'. Det betyder, at vi har fokus på at give vores beboere medbestemmelse og indflydelse på deres eget liv, så de kan føle sig trygge, værdsat og inkluderet. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for et godt liv, der understøtter den enkelte beboers behov.

Gentle Teaching Sødisbakke