At bo på Sødisbakke

Sødisbakke er et bo- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er tale om borgere, der har behov for omfattende hjælp og støtte til alle daglige gøremål. Sødisbakke udbyder 126 døgnpladser fordelt på ni specialiserede afdelinger i udkanten af Mariager.

Læs mere om de forskellige samværs- og aktivitetstilbud, hvordan du får en fast plads samt indflydelse på eget liv og personlige udvikling ude i menuen til venstre. 

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Tlf.:

97 64 57 00

9550 Mariager