Fagprofessionelle

Sødisbakke giver tilbud til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i henhold til lov om social service. Der er tale om botilbud efter § 107 og 108 efter almenboliglovens § 105 samt beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud efter hhv. § 103 og 104. NB! Reviderede ydelsesbeskrivelser er under udarbejdelse. 

Botilbud

Matching bliver foretaget anbringende på baggrund af kommunens ønsker samt en faglig vurdering af borgerens aktuelle situation, funktionsevne og individuelle behov for hjælp. Matchning foretages i samarbejde med borgeren og dennes pårørende/værge, den anbringende myndighed samt fagkonsulenter i Region Nordjylland. 

Samværs- og aktivitetstilbud

Sødisbakke udbyder en bred vifte af forskellige tilbud om samvær, aktiviteter og beskæftigelse med afsæt i den enkelt beboers individuelle ressourcer og personlige interesser. Beskæftigelsestilbuddene giver beboerne mulighed for samvær og beskæftigelse i velkendte og trygge rammer på Sødisbakke. Aktiviteterne kan efter aftale suppleres med diverse praktiske opgaver i samarbejde med de fire serviceafdelinger (Administration, Køkken, Teknisk afdeling samt Vaskeri og rengøring). 

Sødisbakke

Tlf.:

97 64 57 00

9550 Mariager

Matchning

For at anvende regionens tilbud, skal du benytte et af regionens matchningsskemaer.

Gå til matchnings-procedurer og skemaer