TILBAGE

Besøg af Ombudsmanden

18. juni 2014

Ombudsmanden aflagde den 23. maj 2013 besøg hos Sødisbakke. Der er efterfølgende aflagt rapport, som konkluderer, at der ikke er anledning til at komme med bemærkninger til de ansvarlige myndigheder.