Tilbud

Sødisbakke giver tilbud til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i henhold til lov om social service.

 

Der er tale om botilbud efter § 107 og 108 efter almenboliglovens § 105 samt beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud efter hhv. § 103 og 104. Reviderede ydelsesbeskrivelser er under udarbejdelse.

Aktivitets- og Samværstilbud

Aktivitets- og Samværstilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet råder over følgende afdelinger:

Skovbo 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Botilbuddet består af følgende afdelinger

  • Skovbo Kuben
  • Skovbo N
  • Skovbo S
  • Skovbo Ø

Bakkebo, Sødisbakke 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en dom, eller risiko for at begå kriminalitet.

Tilbuddet består af følgende afdelinger:

Kastanien, Sødisbakke

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med komplekse udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet består af følgende afdelinger

Bøgedal, Sødisbakke 

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet består af følgende afdelinger

Tårnly, Sødisbakke 

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Tilbuddet består af følgende afdelinger:

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Tlf.:

97 64 57 00

9550 Mariager

Matchning

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.